HOME > MUSIC > เพลงดังหาฟังยาก > "เพลงชาติไทย พ.ศ. 2477"
 
   
HOME : superHUI เพลงดังหาฟังยาก
 
เพลงดังหนังเด็ก เพลงดังหนังเด็ก
เพลงเที่ยวเขาดิน เพลงเที่ยวเขาดิน
เพลงดังหาฟังยาก เพลงดังหาฟังยาก
เพลงละครไทยในอดีต เพลงละครไทยในอดีต
คู่หู - คู่ฮิต (นคร-มีศักดิ์) คู่หู - คู่ฮิต (นคร-มีศักดิ์)
สปอตโฆษณาโบราณ สปอตโฆษณาโบราณ
ล้อเลียนโฆษณาโบราณ ล้อเลียนโฆษณาโบราณ
สปอตหนังไทยในอดีต สปอตหนังไทยในอดีต
เพลงดังหนังจีน เพลงดังหนังจีน
เพลงดังหนังญี่ปุ่น เพลงดังหนังญี่ปุ่น
เพลง 2 ภาษา เพลง 2 ภาษา
เพลงการ์ตูนญี่ปุ่น เพลงการ์ตูนญี่ปุ่น
 
 
 
Last Updated : Tuesday, November 1, 2016 20:10
 
 
เพลง "เพลงชาติไทย พ.ศ. 2477"
(เนื้อร้อง : ขุนวิจิตรมาตรา / ทำนอง : พระเจนดุริยางค์)
 
เพลงชาติไทย พ.ศ. 2477
 

เนื้อร้องของเพลงชาตินั้น คณะผู้ก่อการได้ทาบทามให้ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) เป็นผู้ประพันธ์ โดยคำร้องที่แต่งขึ้นนั้น มีความยาว 2 บท สันนิษฐานว่าเสร็จอย่างช้าก่อนวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2475 เนื่องจากมีการคันพบโน้ตเพลง พร้อมเนื้อร้อง ซึ่งตีพิมพ์โดยโรงพิมพ์ศรีกรุง ซึ่งลงวันที่ตีพิมพ์ในวันดังกล่าว แม้เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปก็ตาม แต่เพลงนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นเพลงชาติ และมีการจดจำต่อๆ กันไปเรื่อยๆ โดยไม่มีใครรู้ที่มาชัดเจน ซ้ำยังมีการคัดลอกเนื้อเพลงของขุนวิจิตรมาตราส่งเข้าประกวดเพลงชาติฉบับ ราชการ เมื่อ พ.ศ. 2476 โดยอ้างว่าตนเองเป็นผู้แต่งด้วย โดยเนื้อร้องที่ขุนวิจิตรมาตราประพันธ์เริ่มแรกสุด ก่อนที่จะมีการแก้ไขเมื่อมีการประกวดเนื้อเพลงชาติฉบับราชการ ใน พ.ศ. 2476 มีดังนี้

 

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง     ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา     ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทย
บางสมัยศัตรูจู่มารบ     ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่
ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท     สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา

อันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย     น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราษฎร์คือกระดูกที่เราบูชา     เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรี     ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย     สถาปนาสยามให้เทิดชัยไชโย

 
< กลับสู่หน้าหลัก "เพลงดังหาฟังยาก"
 
 
 
"เพลงชาติไทย ฉบับปี พ.ศ. 2477"
ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) คำร้อง: ขุนวิจิตรมาตรา (บทที่ 1 และ 2) 
แต่งเมื่อ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477


 

ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้จัดการประกวดเนื้อร้องเพลงชาติ และประกาศรับรองเนื้อร้องที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยขุนวิจิตรมาตรา และเนื้อร้องที่แต่งโดย นายฉันท์ ขำวิไล ซึ่งชนะการประกวด เป็นเนื้อร้องเพลงชาติฉบับทางราชการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2477

 

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง     ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา     รวมรักษาสามัคคีทวีไทย
บางสมัยศัตรูจู่โจมตี     ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท     สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
    
อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย     น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา     เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี     ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย     สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย

 
ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์)
ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงชาติฉบับแรกสุด
พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) 
ผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติ
 
< กลับสู่หน้าหลัก "เพลงดังหาฟังยาก"
 
 
 
 
HOME MUSIC
superHUI's facebook superhui

created & designed by idealready.com
© Copyright 2014 www.superHUI.com. All rights reserved.