HOME > MUSIC > เพลงดังหาฟังยาก > "เมืองไทยแสนดี"
 
   
HOME : superHUI เพลงดังหาฟังยาก
 
เพลงดังหนังเด็ก เพลงดังหนังเด็ก
เพลงเที่ยวเขาดิน เพลงเที่ยวเขาดิน
เพลงดังหาฟังยาก เพลงดังหาฟังยาก
เพลงละครไทยในอดีต เพลงละครไทยในอดีต
คู่หู - คู่ฮิต (นคร-มีศักดิ์) คู่หู - คู่ฮิต (นคร-มีศักดิ์)
สปอตโฆษณาโบราณ สปอตโฆษณาโบราณ
ล้อเลียนโฆษณาโบราณ ล้อเลียนโฆษณาโบราณ
สปอตหนังไทยในอดีต สปอตหนังไทยในอดีต
เพลงดังหนังจีน เพลงดังหนังจีน
เพลงดังหนังญี่ปุ่น เพลงดังหนังญี่ปุ่น
เพลง 2 ภาษา เพลง 2 ภาษา
เพลงการ์ตูนญี่ปุ่น เพลงการ์ตูนญี่ปุ่น
 
 
 
Last Updated : Tuesday, November 1, 2016 18:07
 
 
เพลง "เมืองไทยแสนดี"
(ขับร้องโดย อุรา ศุภอัปสร)
 
เมืองไทยแสนดี
 

เมืองไทยเรานี้ แสนดีหนักหนา ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
ทำมาหากิน แผ่นดินของเรา ปลูกเรือนสร้างเหย้าอยู่ร่วมกันไป
เราอยู่เป็นสุข สนุกสนาน เราตั้งถิ่นฐานไว้จนยิ่งใหญ่
เมืองไทยเรานี้ แสนดีกระไร เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย

เมืองไทยเรานี้ แสนดีหนักหนา ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
ทำมาหากิน แผ่นดินของเรา ปลูกเรือนสร้างเหย้าอยู่ร่วมกันไป
เราอยู่เป็นสุข สนุกสนาน เราตั้งถิ่นฐานไว้จนยิ่งใหญ่
เมืองไทยเรานี้ แสนดีกระไร เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย

เมืองไทยเรานี้ แสนดีหนักหนา ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
ทำมาหากิน แผ่นดินของเรา ปลูกเรือนสร้างเหย้าอยู่ร่วมกันไป
เราอยู่เป็นสุข สนุกสนาน เราตั้งถิ่นฐานไว้จนยิ่งใหญ่
เมืองไทยเรานี้ แสนดีกระไร เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย

เมืองไทยเรานี้ แสนดีหนักหนา ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
ทำมาหากิน แผ่นดินของเรา ปลูกเรือนสร้างเหย้าอยู่ร่วมกันไป
เราอยู่เป็นสุข สนุกสนาน เราตั้งถิ่นฐานไว้จนยิ่งใหญ่
เมืองไทยเรานี้ แสนดีกระไร เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย...

 
< กลับสู่หน้าหลัก "เพลงดังหาฟังยาก"
 
 
 
 
HOME MUSIC
superHUI's facebook superhui

created & designed by idealready.com
© Copyright 2014 www.superHUI.com. All rights reserved.